درباره هنر پرگاس

پیرو فرمایشات مقام معظم رهبرى در ارتباط با لزوم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر تولید داخلی و صادرات می باشد اینجانب محمد شمسی مدیر عامل مجموعه هنر پرگاس اقدام به راه اندازی مجموعه هنر پرگاس در زمینه بازاریابی شبکه ای و فروش اینترنتی نمودم . من بر این باور هستم که با راه اندازی این پروژه می توان تولید صنایع دستی را به میزان بسیار بالا برد و همچنین صادرات آن را چندین برابر کرد که با این کار توانسته باشیم در راستای رهنمون های مقام معظم رهبری قدمی برداشته باشیم.

با توجه به صنایع دستی کشور عزیزمان در دنیا بی نظیر می باشد براحتی می توان با بازاریابی شبکه ای به کشورهای دیگر محصولات خود را صادر و به میزان قابل توجهی ارز وارد کشور کرد.لذا از تمام هموطنان عزیز دعوت می کنم با خواندن شرایط مجموعه و با رویت کالاهای شرکت از طرح درآمدی مجموعه اقدام به خرید از سایت ما نمایند و خود را برای داشتن درآمد بیشتر به هر طریق و با کمال صداقت که به نفع کشور باشد به خریداران خارجی وصل نمایند تا از این روش بتوانیم برای کشور ارز آوری هم داشته باشیم.

آرزوى من پیشرفت و سربلندی هر چه بیشتر مردم و کشور عزیزم ایران می باشد.پایدار باشید